Back to top

Barna Judit

Dr. Barna Judit

külső munkatárs

1977-től dolgozik a HáGK-ban, illetve annak jogelődjeiben állatorvosként és kutatóként, először nyúl-, később baromfi szaporodásbiológiai kutatási területen. PhD-fokozatot 1999-ben szerzett az akkori Kaposvári Egyetemen. Doktori disszertációjának témája  a baromfispermiumok motilitására és tárolására ható kémiai és fizikai tényezők vizsgálata volt. Jelenlegi kutatásai a baromfi in vitro génmegőrzésének különböző aspektusaira irányulnak (elsődlegesen különböző baromfifajok spermiumainak, tovább embrionális sejtjeinek, valamint a házityúk faj korai ivarszerveinek hosszú távú megőrzése). Ehhez kapcsolódva célkitűzése egy hazai in vitro baromfi génbank kialakítása a HáGKban. A SZIE MKK Állattenyésztő Szakának BSc képzésében a „Szaporodásbiológia” és az MSc képzésben a „Részletes szaporodásbiológia” tantárgyak felelőse. Emellett részt vesz több egyetem graduális és posztgraduális képzésében. 2011- ben a Szent István Egyetemen címzetes egyetemi tanári címet kapott. 2002 és 2014 között elnökségi tagja a Szaporodásbiológiai Társaságnak. 2010 és 2013 között témavezetője volt a nemzetközi „Biotechnológiai módszerek fejlesztése és alkalmazása a baromfi szaporodásbiológiában a genetikai diverzitás megőrzése céljából” című francia–magyar bilaterális pályázatnak, jelenleg két hazai kutatási pályázatban együttműködőként, illetve résztéma-vezetőként dolgozik.

 

E-mail: barna.judit@nbgk.hu

Publikációs lista (Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára)

Szakmai önéletrajz