Back to top

A HáGK oktatási és demonstrációs tevékenysége 2018-ban

A HáGK oktatási és demonstrációs tevékenysége széles spektrumú. Magába foglalja a szakemberképzést a szakközépiskolától a posztgraduális- és doktori képzésig, a nemzetközi kapcsolatokra épített szakember találkozókat, bemutatókat, a gazdaképzést, valamint a Kárpát-medencei őshonos haszonállatok bemutatását is a nagyközönség számára.

Évről évre nő a látogatók száma, ami kiemeli a Vidékfejlesztési és Oktatási Intézet (HáGK-VOKI) koordinációs feladatainak és munkatársai közreműködésének fontosságát a HáGK haszonállat-génmegőrzési tevékenységének és bemutató tereinek megismertetésében.

A HáGK kiemelt oktatási együttműködései, tevékenysége

Egyetemi képzés

A Központ a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán belül két kihelyezett tanszéket működtet, melyekben szakembereink több egyetemi képzési program előadójaként közreműködnek (keltetésbiológia, baromfi szaporodásbiológia, citogenetika, nyúltakarmányozás, hal-biotechnológia, illetve méhészet, méhészeti termékek vizsgálata, méhlegelők és megporzás). A SZIE-MKK Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszéke a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézethez, a SZIE-MKK Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszéke pedig a Méhészeti és Méhbiológiai Intézethez kapcsolódik. Hasonló együttműködés alakult ki az Állatorvostudományi Egyetemmel is, ahol a HáGK szintén két kihelyezett tanszéket működtet: az ÁTE Kihelyezett Haszonállat-génmegőrzési Tanszékét (Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet) illetve az ÁTE Kihelyezett Méhészeti és Méhegészségtani Osztályát (Méhészeti és Méhbiológiai Intézet).

A Központ a HáGK-VOKI koordinációjában folyamatosan fogad hallgatókat gyakorlati és elméleti képzésekre. A HáGK a gyakorlati képzésekben együttműködik a SZIE Kertészettudományi Karával és az Állatorvostudományi Egyetemmel is.

Bekapcsolódtunk a SZIE távoktatási programjába, és az elmúlt évben több határon túli magyar hallgatói csoportot is fogadhattunk (Zenta és Beregszász).

Évente nő azon – különböző egyetemeken, de elsősorban a SZIE-n tanuló – hallgatók száma, akik gyakorlati félévüket a HáGK-ban töltik, nagyrészt a Központ Haszonállat-fajtavédelmi Intézetének baromfi génbanki telepén, ill. a fajtavédelmi bemutató telepén, de a Méhészeti és Méhbiológiai Intézetben, valamint a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet laboratóriumaiban is. Az Állatorvostudományi Egyetem hallgatói háromhetes nyári állattenyésztési és takarmányozástani gyakorlatukat tölthetik a Központban.

A hallgatók közül mára többen csatlakoztak a Központban folyó kutatómunkához, szakdolgozat- és diplomatervesként, PhD hallgatóként, vagy munkatársként: Buda Kitti és Bíró Enikő fiatal kutatóként a Genetikai és Szaporodásbiológiai kutatócsoport munkáját erősítik.

Az állatorvos hallgatók a szaporodásbiológia tantárgy keretében évente felkeresik a HáGK-t, ahol megismerkednek a genetikai- és in vitro szaporodásbiológiai laboratóriumok munkájával, a HáGK-ban fenntartott őshonos haszonállat-fajták nukleusz állományaival, fajtavédelmük és tenyésztésük módszereivel. 2018-ban négy csoportban látogattak intézményünkbe, ezek között két csoport angol nyelven hallgatta a bemutatókat.

  

A HáGK szakemberei, kutatói évente 35-40 diplomadolgozatot bírálnak. Ez a szám évről évre nő, ami mutatja, hogy napjainkban felértékelődnek azok a témák, amelyek a génmegőrzéssel, a haszonállatainkban rejlő genetikai- és gazdasági értékekkel foglalkoznak.

Szakközépiskolai képzés

Az egyetemi hallgatókhoz hasonlóan bemutatókon és szakmai gyakorlaton vesznek részt az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma és a péceli Fáy András Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói. Több középiskolás tanuló is a Központban töltötte iskolai közösségi szolgálatát, ami állattenyésztési ismereteiket jelentősen bővítette.

Bemutatók óvodások és általános iskolások számára

Az egyetemi és szakközépiskolai képzések, gyakorlatok mellett 2018-ban közel 100 gyermekcsoport látogatott a Központba. Kiemelt érdeklődés övezi a baromfi- juh- és szarvasmarhafajták génbanki telepeit és a Méhészeti és Méhbiológiai Intézet Méhészeti Gyűjteménytárát, amelyek folyamatosan fogadnak látogató csoportokat.

Külföldi delegációk fogadása

Intézményünk 2018-ban több külföldi delegációt, hazai és nemzetközi szakembereket is fogadott az Agrárminisztérium koordinációjában. A gödöllői szakmai programokat a HáGK Nemzetközi Koordinációs Titkársága, a Vidékfejlesztési és Oktatási Intézet és a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet munkatársai közösen szervezték. Csoportokat fogadtunk Oroszországból, Japánból, Tajvanról, Vietnámból, és vendégül láttuk több, hazánkban megrendezett nemzetközi konferencia résztvevőit is. A HáGK nemzetközi génmegőrzés-tudományi programok résztvevőjeként is fogad szakmai látogatókat, több hónapos posztdoktori továbbképzésben résztvevőket. A HáGK-ba látogató külföldi szakemberek száma 2018-ban elérte a 300 főt.