Back to top

A Kárpát-medencében honos régi baromfifajták génmegőrzésének lehetőségei

A géntartalékként fenntartott, tradicionális magyar baromfifajták – azaz a régi magyar tyúk-, pulyka, gyöngytyúk- lúd- és kacsafajták – története igazolja korábbi jelentős szerepüket a Kárpát-medence mezőgazdaságában, családi gazdaságaiban. A baromfiipar fejlődésével azonban a régi fajták fokozatosan eltűntek vidéki élőhelyükről, ezért az 1970-es évek elején a ritka fajták és változatok eredeti állományainak megőrzését célzó, állami támogatást is magában foglaló génmegőrzési programok bevezetése vált szükségessé. 1997-től a régi magyar baromfifajták génmegőrzési programjait civil szervezetként a Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE), régi baromfifajtáink jelenleg egyetlen, hivatalosan bejegyzett tenyésztő szervezete irányítja és ellenőrzi.

A helyi kultúrnövény- és haszonállatfajták a különböző, ökológiai típusú termelési rendszerek és termékek fejlesztése révén kiemelt jelentőségűek lehetnek a helyi agro-biodiverzitás és agro-ökoszisztémák megőrzésében, ami az agrártermelés fenntarthatóságának alapja. Ebben a folyamatban a helyi baromfifajták már a közeli jövőben komoly szerepet játszhatnak. Ennek érdekében, első lépésként a helyi fajtákra kidolgozott génmegőrzési programok pontos végrehajtása szükséges. A biztonságosan megőrzött állományok hosszú távú fenntartása és sokrétű hasznosítása új szemléletet igényel. A génmegőrzést ki kell terjeszteni a funkcionális, in situ génbankok kialakítására, a termelési tulajdonságok értékelését célzó kutatásokra különböző éghajlati környezetben, többszintű oktatási tevékenységre, a fenntartható termelési módok és piacképes termékek kidolgozására, a családi gazdaságok baromfitartásának fejlesztésére, beleértve a hobbitenyésztők által nyújtott lehetőségeket is, a helyi fajták felmérését és visszatelepítésük lehetőségeit célzó terepvizsgálatok végzésére a gazdaságilag hátrányos helyzetű térségekben, a fajtabemutatás és népszerűsítés feltételeinek kialakítására. A tanulmány a magyar baromfi génmegőrzés tapasztalatait és gyakorlatát az említett új szemlélet eredményeként megvalósult néhány példával alátámasztva mutatja be.

Szalay I., Kisné Do thi Dong Xuan, Virág Gy., Szentes K.Á., Bódi L. (2009) Prospects for conserving traditional poultry breeds of the Carpathian Basin. AWETH 5(2):119-148.