Back to top

Köszöntő

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot 2019. június 1-vel alapította meg az Agrárminisztériumot vezető miniszter a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ tápiószelei Növényi Diverzitás Központba való integrálásával.
 
Az új elnevezésű intézmény Magyarország legnagyobb és egyben központi génbankjaként fog funkcionálni. Génbanki gyűjteményeihez, állományaihoz kapcsolódóan ellátja a vonatkozó kutatási-fejlesztési és innovációs, valamint vidékfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységeket.
 
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ teljes körű növényi génmegőrzési tevékenységet végez, így ellátja a hazai kultúrnövény génforrás-megőrzés bázisintézményi feladatait, a haszonnövények génforrásainak genetikai tartalékként történő megőrzését, végzi a hazai kultúr- és természetes flóra genetikai erőforrásainak felkutatását, felmérését, gyűjtését, leírását, szaporítását és közreadását, különös tekintettel a magyar tájfajtákra és a hazai flóra mezőgazdasági és élelmezési szempontból fontos elemeire. Gondoskodik a ritka és kipusztulással fenyegetett hagyományőrző növényfajták és tájfajták fenntartásáról és szaporítóanyaguk előállításáról. 
 
Koordinálja a hazai génmegőrzési tevékenységet, együttműködik valamennyi génmegőrző gyűjtemény fenntartójával. Segíti a Növényi Génbank Tanács munkáját. Működteti és fenntartja az Országos Bázistárolót és az Országos Biztonsági Duplikátumtárolót.
 
Haszonállat fajtavédelmi és génmegőrzési tevékenységet végez, így ellátja a hazai és nemzetközi állattenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatokat az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a pannon méh) védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek szakmai támogatása érdekében. Ennek keretében nemzeti génmegőrzési és génbanki hálózatot alakít ki és koordinál, létrehozza és működteti a kapcsolódó országos és regionális adatbázist és informatikai hátteret. Magyar baromfi génbankot tart fenn és fejleszt, és más, különösen veszélyeztetett magyar haszonállatfajtákkal kapcsolatos génbanki, génvédelmi, génmegőrzési és génmentési tevékenységet végez.
 
Tóth Péter
főigazgató-helyettes