Back to top

Lennert Lídia

Lennert Lídia

kutató vegyész

2020 márciusától dolgozik a HáGK-ban, kutató vegyészként. Jelenlegi kutatási területe különböző eredetű mézfajták kémiai vizsgálata, mézminőség vizsgálata az egyes cukor komponensek meghatározása alapján, különböző eredetű mézek összehasonlító vizsgálata. Korábban peptidkémiával, illetve leendő gyógyszerhatóanyagok biológiai mintákban való azonosításával foglalkozott. Később szabadalmi ügyvivőként kutatási tevékenységek innovációs tartalmával való tanácsadásban, szabadalmazhatóság megítélésében, iparjogvédelmi eljárásokban vett részt.

E-mail: lennert.lidia@nbgk.hu

Szakmai önéletrajz