Back to top

Oktatás – Képzés – Szaktanácsadás

A HáGK oktatási tevékenysége az Alapító okiratban rögzített alapfeladat, és kiterjed az intézmény génmegőrzési, állattenyésztési, kutatási és vidékfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi képzési formára, az alapképzéstől a doktori- és felnőttképzésig.

Oktatási tevékenységünk kiemelt területe a szakemberképzés, a szakközépiskolától a posztgraduális, illetve doktori képzésig. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karával kötött megállapodás keretében, kihelyezett tanszékként, közel egy évtizede a KÁTKI/HáGK baromfi génbankjában folyik az egyetemi hetesi gyakorlatok baromfitenyésztési gyakorlati képzése, ami 2011-től kibővült az egyéb őshonos haszonállatfajták génmegőrzésének és tenyésztésének gyakorlatára is. A gyakorlati képzéshez kapcsolódó elméleti oktatást intézményünk fiatal munkatársai és PhD-hallgatói látják el.

A fentiek mellett különböző felsőoktatási intézmények állattartó telepeinken és méhészetünkben rendszeres gyakorlati foglalkozások keretében mutatják be hallgatóiknak a régi magyar haszonállatfajtákat, a génmegőrzési és tenyésztési eljárásokat, tartásmódokat. Szoros kapcsolatot ápolunk a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karával, a Nyugatmagyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Karával (Mosonmagyaróvár), a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karával (Hódmezővásárhely), a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karával és a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karával is. 2011–2012-ben munkatársaink egyetemi graduális képzésben három tárgy (Dr. Barna Judit: Szaporodásabiológia – SZIE MKK, BSc, MSc; Dr. Kőrösiné Molnár Andrea: Trópusi takarmányozás – SZIE MKK, BSc; Dr. Szalay István: Őshonos háziállatfajták génmegőrzése – SZIE MKK, BSc) felelősei voltak, nyolc munkatársunk 11 egyetemi tantárgy keretében volt óraadó.

Egyetemi hallgatóknak mutatja be a szürkemarhákat Dr. Bódi László

Tudományos fokozattal rendelkező kollégáink öt doktori iskola oktatási munkájában 13 tantárggyal és öt témakiírással, továbbá az említett egyetemek államvizsga-bizottságainak, doktori szigorlati és PhD bírálóbizottsági felkért tagjaként vesznek részt.

Az egyetemi és doktori képzés részeként kutatóink 2011–2012-ben 11 szakdolgozatnak, illetve doktori disszertációnak voltak bírálói.

A HáGK-ban folyó kutatási munkához kapcsolódóan 2 munkatársunk sikeresen megvédte doktori disszertációját (Zajácz Edit 2011-ben, Bodzsár Nóra 2012-ben), és jelenleg7 fiatal kutató dolgozik doktori disszertációján intézményünkben.

A HáGK évek óta a hazánkban ösztöndíjasként tanuló vietnami egyetemisták kedvelt nyári gyakorlóhelye. A napi munka mellett a diákok elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében ismerhetik meg a Kárpát-medence őshonos haszonállatait és génmegőrzésük módszereit.

A Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) a 181/2007. (VII. 6.) Korm. Rendelet (a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról) alapján akkreditációs kérelmet nyújtott be a Nemzeti Innovációs Hivatalhoz. Az akkreditáció célja, hogy harmadik országbeli kutatókat alkalmazhasson intézményünk, ezzel is növelve nemzetközi elismertségét, valamint segítsen szélesíteni a nemzetközi együttműködést, kapcsolatokat. További szempont, hogy vannak már közös projektek, részben Európai Uniós, részben pedig Unión kívüli országokkal. Ezeknek a projekteknek a folytatása is igényelheti a jövőben az adott ország kutatóinak, különösen a Magyarországon végzett fiatal kutatóknak az alkalmazását. Intézményünket a Nemzeti Innovációs Hivatal 2014. júliusában kelt határozatában akkreditálta. Az akkreditáció a fentebb jelzett, nemzetközi együttműködésekben megmutatkozó előnyökön kívül a HáGK kutatási potenciáljának elismerése is.

Méhészeti intézetünk 2014. októberétől a SZIE kihelyezett tanszéke lett, az egyetemi képzésbe 2015-től kapcsolódik be. A Méhészeti Intézet az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME) kötött együttműködés keretében tervezi az intézmény folyamatos fejlesztését, melynek eredményeként az Intézet a magyar méhészet demonstrációs és képzési központjaként működhet a jövőben.

A HáGK oktatási tevékenységének másik kiemelt területe a gazdaképzés (felnőttképzés), amely már szorosan kapcsolódik az intézmény vidékfejlesztési programjainkhoz. E képzések szervezeti hátterének megteremtésére a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézettel (ma NAKVI) kötöttünk együttműködési megállapodást.

A legfontosabb, rendszeres képzési tevékenység a HU-BA baromfi mintafalu programhoz és a Nyúl-unk a munkáért programhoz kapcsolódik. 2011. évtől folyamatosan bővülnek a programok. A programokkal kapcsolatban több alkalommal tartottunk oktatással összekötött tájékoztatót, falunapok és falugyűlések keretében. a partner önkormányzatok kérésére. Az oktatási tevékenység kibővítéséhez valamint az oktatási anyagok elkészítéséhez, MNVH pályázati támogatást nyertünk el 2013. évre a „Kisállattenyésztésre alapozott falu- és kistérségi programok képzéseinek lebonyolítása” címmel amiben a Nyulunk a munkáért programban résztvevő falvakban is megkezdtük a képzések lebonyolítását. A programokba a jelentkezések folyamatosak. Minden partner esetében törekszünk arra, hogy azok a megfelelő információkat megkapják a faluprogramok indításához

A faluprogramtól függetlenül is szerveztünk tanfolyamokat nyúl- és baromfi tartás, -takarmányozás, tanyató fejlesztés, hungaricum termékelőállítás, valamint méhészet és méztermelés témakörökben, elsősorban családi és ökológiai gazdálkodók számára.

A HáGK 2013-ban szakmai-kutató helyként egyedül nyerte el a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet, melyet a pályázat benyújtásától kezdve 2015.december 31-ig ítéli oda az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló programok Irányító Hatósága az Országos Szaktanácsadási Bizottság javaslata alapján. Célunk, hogy Szakmai Szaktanácsadási Központként a munkatársaink által elért szakmai, tudományos, innovációs eredmények minél nagyobb mértékben hasznosuljanak a mezőgazdasági gyakorlatban a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján.

A felsőoktatás mellett a közoktatásban is szerepet vállal az intézmény. Tehetséges, kutatás iránt érdeklődő középiskolások számára lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a laboratóriumi és az állattenyésztési munkákba, megfelelő irányítás mellett bekapcsolódhassanak egyes részfolyamatokba. Szakköri foglalkozások keretében mélyebb ismereteket sajátíthatnak el a szaporodásbiológia, genetika, génmegőrzés területeken, amelynek segítségével tanulmányi versenyekre készülhetnek fel. Elsőként a Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégiummal kötött együttműködési megállapodást Intézetünk 2012-ben (témafelelős Horváth Zsolt, GRL, Dr. Liptói Krisztina, HáGK). Babarczi Bianka 11. osztályos tanuló részt vett az országos XIII. TUDOK – Élet- és Környezettudományi elődöntőn. Munkája címe „Gyöngytyúk spermafagyasztás alkalmazása az in vitro génmegőrzésben”, felkészítői Váradi Éva ésDr. Liptói Krisztina voltak. Bozó Roland, MikoliczAndrás, Héthársi Fanni és BabarcziBianka a Genetikai és SzaporodásbiológiaiKutatócsoport munkájába kapcsolódott be.

A gödöllői Református Líceum diákjai intézetünk rendezvényén